نایر عزیز

قشنگ ترین عکس های نایر

خیلی وقت بود آپ نکرده بودم اما حالا آپ کردم

عشقم خوش گلم خانومم نایر با نیکی میناج که خیلی دوستش دارم بوده

عکساش در ادامه مطلب


Continue
در تاریخ شنبه پانزدهم تیر 1392ساعـــــت 9:36 نویسنده ثریا|

آلبم دوم نایر خوش مله

خوب خوب خوب ادامه برو برو برو بور بورو بروبوروبروبرووبوبوربووروبوربوروروبوربوروبرو 

ادامه مطلب برو


Continue
در تاریخ چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1392ساعـــــت 15:5 نویسنده ثریا|

وای عشق من بقیه در دامه مطلبه  وای نایر من  عاشقتم love love love  nayer love love love

عکس جدید نایر

ادامه فراموش نشه

ادامه فراموش نشه

ادامه فراموش نشهContinue
در تاریخ چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1392ساعـــــت 14:49 نویسنده ثریا|

بوق


Continue
در تاریخ جمعه دوم فروردین 1392ساعـــــت 20:33 نویسنده ثریا|

 

در تاریخ جمعه دوم فروردین 1392ساعـــــت 20:28 نویسنده ثریا|